Beëdigd vertaler in Den Haag

Sinds 2009 hou ik me beroepshalve bezig met vertaal- en tolkdiensten voor bedrijven en particulieren. Sindsdien sta ik ingeschreven in de KvK onder nummer 27351637 als zelfstandig gids en vertaler. Tevens sta ik ingeschreven in de landelijke Kwaliteitsregister van tolken en vertalers (Rbtv #5071) en ben ik beëdigd door de Rechtbank ‘s-Gravenhage.

Voorbeelden van mijn werk*:

 • Beëdigde vertalingen van persoonlijke documenten (geboorteaktes, huwelijksaktes, paspoorten, verblijfsvergunningen, rijbewijzen, uittreksels BPR, VOG en andere persoonlijke documenten)
 • Beëdigde vertalingen van juridische documenten (aangifte bij de politie, tenlastelegging, vonnissen, memories, strafbeschikkingen, TOM-afdoeningen, verzoeken om rechtshulp, enz.)
 • Beëdigde vertaling van notariële documenten (akte van levering, akte van oprichting, hypotheekakte) (Nederlands-Engels)
 • Beëdigde vertaling van financiële documenten (hypotheekaanvraag, erfenis) (Nederlands-Engels)
 • Vertaling handleiding belastingen (Nederlands-Engels)
 • Vertaling landelijke besluiten voor de overheid (Nederlands-Engels)
 • Vertaling overheidsbrochures en -publicaties (Nederlands-Engels)
 • Vertaling verzekeringsovereenkomsten (Nederlands-Engels)
 • Vertaling huur- en koopovereenkomsten (vastgoed) (Nederlands-Engels)
 • Vertaling leveringsovereenkomst (Nederlands-Russisch)
 • Vertaling arbeidsovereenkomsten (Nederlands-Engels, Nederlands-Bulgaars)
 • Vertaling overeenkomst m.b.t. programmatuur (Nederlands-Engels)
 • Vertaling academisch medisch onderzoek (Nederlands-Engels)
 • Vertaling medisch artikels (Nederlands-Engels)
 • Vertaling en lokalisatie van een webshop (Nederland/Engels-Russisch)
 • Vertaling (correspondentie, reclame) voor het festival “Youth of the Planet” in het kader van het Jaar van Rusland in Nederland (Nederlands-Russisch)
 • Vertaling van promotiemateriaal voor babyartikelen (Nederlands-Russisch)
 • Tolken in de rechtbank (arbeidsgeschil, echtscheiding, verbintenissen) (Nederlands-Engels, Nederlands-Russisch)
 • Tolken bij een notaris tijdens het passeren van een akte (akte van levering, oprichtingsakte, hypotheekakte) (Nederlands-Russisch, Nederlands-Engels)
 • Tolken in het CBR tijdens het onderzoek naar de rijgeschiktheid (na de aanhouding wegens rijden onder invloed) (Nederlands-Russisch)
 • Tolken voor de belanghebbende derden in een strafzaak (Nederlands-Russisch)
 • Simultaan tolken (chuchotage) van drie talen (Engels, Frans, Nederlands) naar het Russisch tijdens het jubileum van de internationale chemiegroep Solvay
 • Tolken bij onderhandelingen en zakelijke vergaderingen (verschillende taalcombinaties)
 • Tolken bij bruiloften (Nederlands – Russisch)
 • Beoordelaar vertaaltoetsen (Nederlands/Engels – Russisch)
 • Docent Juridisch Vertalen voor Vertalers Engels

* Deze lijst bevat alleen de opdrachten waar het Nederlands bron- of doeltaal is. Om de vertrouwelijkheidsredenen worden de namen van mijn opdrachtgevers niet vermeld.

Wat anderen over ons zeggen

Dannielle Murphy

We are very happy with your work and look forward to working with you again!

Dannielle MurphyVertaalbureauLingua World UK
Van Hal

Ik ben zeer tevreden over het door u geleverde werk en kom bij u terug zodra ik een nieuwe opdracht heb.

Van HalCorporate client
Sebastian S.

Great service!

Sebastian S.Particuliere klant

© Copyright - OK Info & Translation Services